#

Polityka prywatności

Do:

Wyrażam zgodę na:
a) Rozumiem, że klikając Wyślij, przesyłam Inter Parts sp. z o.o. zawarte w formularzu dane osobowe, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie lub w celu prowadzenia korespondencji we wskazanej przeze mnie formie.

b) przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „a”, przez Inter Parts sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Stawigudzie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika serwisu www.interparts.pl, w tym za pomocą plików Cookies, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Inter Parts sp. z o.o.
 

I. Definicje 

1. Administrator –  INTER PARTS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 11-034 Stawiguda, ul. Jarzębinowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000825843, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
5. Regulamin Serwisu – oznacza przyjętą przez Administratora metodę świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci newslettera.
6. Serwis - oznacza stronę internetową https://interparts.pl/, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy. 
7. Urządzenie - oznacza urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 
8. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną odwiedzająca Serwis i korzystająca z jego funkcjonalności oraz osobę posiadającą uprawnienia do modyfikowania treści Serwisu. 
 

II. Prawa autorskie i zastrzeżenia prawne

 

1. Wszystkie teksty publikowane na stronach objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez Administratora, jak i treści umieszczane przez użytkowników Serwisu. 
2. Kopiowanie lub przedruk bez wyraźnej zgody Administratora publikowanych w serwisie treści w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem obowiązujących przepisów.
3. Korzystanie z funkcjonalności serwisu, dostęp do treści serwisu, a także zapisanie się na listę subskrybentów newslettera są bezpłatne, a ich autorzy i serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane w trakcie rejestracji lub zapisywania się na listę subskrybentów newslettera serwisu adresy e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłka informacji handlowych będzie realizowana wyłącznie za zgodą użytkownika.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dla potrzeb promowania i rozwijania Serwisu wszystkich treści umieszczonych w Serwisie przez użytkowników, łącznie z umieszczanymi przez nich grafikami.
 

III. Cookies

 

1. Wykorzystywana przez użytkownika przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku komputera Użytkownika. W plikach Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności funkcjonalności wymagających autoryzacji Użytkowników logujących się do udostępnianych paneli administracyjnych lub serwisowych. Co do zasady, zawartość wykorzystywanych przez Administratora plików Cookies nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
2. Administrator zapewnia, że stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne zapewniające, że zgromadzone dane nie zostaną nikomu ujawnione bez wyraźnej zgody użytkownika lub bez wyraźnego obowiązku lub uprawnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
3. Użytkownik powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich danych świadomie zarządzając plikami Cookie w swojej przeglądarce. 
 

IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby poprzez wykorzystywane pliki Cookies nie przedostały się do Urządzeń Użytkowników wirusy lub inne niechciane oprogramowanie.
2. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
3. Administrator wykorzystuje następujące pliki Cookies: 
a. Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
b. Cookies trwałe: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 
c. Cookies śledzące: wykorzystywane do śledzenia użytkowników (osoby logujące się do udostępnionych paneli, np. administratorów serwisu) i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika. 
 

V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu: 
a. Konfiguracji serwisu:
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji serwisu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, 
zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie. 
b. Obsługi sesji użytkownika logującego się do udostępnionych paneli serwisu:
uwierzytelniania Użytkownika logującego się do udostępnionych paneli serwisu,
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu,
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych 
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 
2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu: 
a. analiz i badań oglądalności oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 
Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w Irlandii] 
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu. 
 

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies: 

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,  której używa. 
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
4. W celu zarządzania ustawieniami Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry
 

VII. Gromadzenie danych osobowych

1. Co do zasady Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkownika przeglądającego opublikowane treści i niekorzystającego z funkcjonalności serwisu, takich jak formularz kontaktowy lub newsletter. Tym niemniej do gromadzenia danych osobowych może dojść w zależności od wybranych przez użytkownika ustawień obsługi plików Cookies.

2. Dane osobowe mogą zostać podane przez Użytkownika podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu.
3. Wszelkie stosowane przez Administratora sposoby przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w https://interparts.pl/polityka-prywatnosci w sekcji Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 

VIII. Informacje uzupełniające o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników:

 

1. W ramach plików cookie przetwarzane są dane osobowe wyłącznie użytkowników logujących się Serwisu oraz w ramach udostępnianych paneli serwisowych. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa sesji.
2. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądania.
3. Wykonywanie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak ich uzyskanie dostępu i usuwanie danych osobowych, w związku wykorzystaniem przez Administratora plików cookie, co do zasady jest możliwe z poziomu ustawień przeglądarki zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale VI niniejszej Polityki.
4. Wykonywanie wszelkich praw przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, tj. dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jest także możliwe poprzez listowny kontakt z Administratorem, a także drogą mailową: rodo@interparts.pl
5. Jeżeli użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego to dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie: https://interparts.pl/polityka-prywatnosci w sekcji Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

VI. Etyka serwisu

Dbamy także o to, żeby w naszych serwisach nie znalazły się treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. Nie dopuszczamy do publikacji treści nawołujących do nienawiści etnicznej, rasowej, wyznaniowej czy światopoglądowej, a także do publikacji pornografii, treści nieetycznych lub uważanych za obelżywe. Takie treści będą usuwane.

 

Banner newsletter

Banner narzędzie.interparts.pl

Punkty sprzedaży

Firma Inter Parts jest Beneficjentem środków z  Unii Europejskiej w ramach programu Narodowa Strategia Spójności